Sanhua RFKA termoekspanzioni ventili

Sanhua RFKA serija

txv 1Termoekspanzioni ventil

Termoekspanzioni ventili serije RFKA se koriste za podešavanje dotoka rashladnog fluida u isparivač i samim tim za kontrolu pregrejavanja rashladnog fluida na izlazu iz isparivača. Mogu da se koriste za različite rashladne fluide u svim uslovima rada. Tipične oblasti primene su u rashladnim sistemima kao što su zamrzivači, ledomati, odvlaživači kao i klima uređaji i toplotne pumpe pri raznim temperaturama isparavanja.

 SVOJSTVA TERMOEKSPANZIONIH VENTILA

 • zamenljive dizne ventila, što olakšava skladištenje, poklapanje kapaciteta i servisiranje
 • temperaturski davač koristi tehnologiju “cross charge”, čime se obezbeđuje ravnomerno pregrevanje čitavim opsegom temperatura isparavanja
 • mogućnost isporuke ventila sa MOP funkcijom radi obezbeđivanja pouzdanog rada kompresora
 • primenljiv u širokom opsegu temperatura isparavanja
 • pouzdana i ravnomerna kontrola pregrevanja

 
OPŠTI OPIS TERMOEKSPANZIONIH VENTILA

 • pogodan za sve uobičajene HCFC i HFC rashladne fluide: R22, R134a, R404A, R407C, R410A, R507A…
 • maksimalni radni pritisak PS: 2,1…3,5 Mpa (21…35 bar)
 • temperatura rashladnog fluida TS min./maks.: -40 °C/ +70 °C
 • položaj instaliranja: poželjno je da termoelement bude gore; smer strujanja od ulaznog priključka A do izlaznog priključka B
 • sertifikati: PED


TEHNIČKI PARAMETRI TERMOEKSPANZIONIH VENTILA

 • ugaoni ventil RFKA serije
 • ulazni navojni priključak 3/8”
 • dužina kapilare 1,5 m
 • priključak za egalizaciju: RFKA navoj/navoj sa navojnim priključkom ¼”; RFKA navoj/lem sa lemnim priključkom 6mm


OPIS OZNAKE MODELA

Broj pozicije

Opis oznake modela

1

Kod proizvoda

Serija proizvoda

RFKA

Termoekspanzioni ventil

2

Rashladni fluid

Opis

01

R22

02

R407C

03

R404A / R507A

04

R134a

3

Egalizacija pritiska

Opis

E

Spoljna egalizacija pritiska

(bez oznake)

Unutrašnja egalizacija pritiska

4

Razno

Opis

xxxx

Brojke za dodatne informacije

OZNAKA MODELA PRIMER

 

Broj pozicije

Prema opisu oznake modela

1

2

3

4

RFKA 

01

Е

xxxx

Termoekspanzioni ventil

RFKA

01

Е

xxxx 

Freon R22

RFKA

01

Е

xxxx 

Priključak za spoljnu egalizaciju pritiska

RFKA

01

Е

xxxx 

Brojke za dodatne informacije

txv 2

Ref. PS [MPa]

Model tela ventila

Broj dela

Tip spajanja

Temp. opseg

MOP

Ulaz

ØA

Izlaz ØB

Egalizacija ØC

ulaz / izlaz / egaliz.

[°C]

[°C]

navoj

navoj

lemljenje

navoj

lemljenje

[inch]

[inch]

[mm]

[inch]

[inch]

 

R22

2,8

RFKA01-4.8-22

RFK-24001

navoj / navoj

+10 do -40

-

3/8

1/2

-

-

-

-

RFKA01E-4.8-13

RFK-24002

navoj / navoj / navoj

1/2

-

-

1/4

-

RFKA01-4.8-26

RFK-24003

navoj / lemljenje

-

12

-

-

-

RFKA01E-4.8-06

RFK-24004

navoj / lemljenje/ lemljenje

-

12

-

-

6

RFKA01-4.8-07

RFK-24005

navoj / lemljenje

-

-

1/2

-

-

RFKA01E-4.8-08

RFK-24006

navoj / lemljenje/ lemljenje

-

-

1/2

-

1/4

R407C

2,8 

RFKA02-5.2-24

RFK-24007

navoj / navoj

+10 do -40

-

3/8

1/2

-

-

-

-

RFKA02E-5.2-20

RFK-24008

navoj / navoj / navoj

1/2

-

-

1/4

-

RFKA02-5.2-27

RFK-24009

navoj / lemljenje

-

12

-

-

-

RFKA02E-5.2-28

RFK-24010

navoj / lemljenje/ lemljenje

-

12

-

-

6

RFKA02-5.2-32

RFK-24011

navoj / lemljenje

-

-

1/2

-

-

RFKA02E-5.2-18

RFK-24012

navoj / lemljenje/ lemljenje

-

-

1/2

-

1/4

R404A / R507A

3,5

RFKA03-3.4-21

RFK-24013

navoj / navoj

+10 do -40

-

3/8

1/2

-

-

-

-

RFKA03E-3.4-15

RFK-24014

navoj / navoj / navoj

1/2

-

-

1/4

-

RFKA03-3.4-03

RFK-24015

navoj / lemljenje

-

12

-

-

-

RFKA03E-3.4-02

RFK-24016

navoj / lemljenje/ lemljenje

-

12

-

-

6

RFKA03-3.4-09

RFK-24017

navoj / lemljenje

-

-

1/2

-

-

RFKA03E-3.4-10

RFK-24018

navoj / lemljenje/ lemljenje

-

-

1/2

-

1/4

R134a

2,1 

RFKA04-4.0-23

RFK-24019

navoj / navoj

+10 do -40

-

3/8

1/2

-

-

-

-

RFKA04E-4.0-19

RFK-24020

navoj / navoj / navoj

1/2

-

-

1/4

-

RFKA04-4.0-29

RFK-24021

navoj / lemljenje

-

12

-

-

-

RFKA04E-4.0-17

RFK-24022

navoj / lemljenje/ lemljenje

-

12

-

-

6

RFKA04-4.0-30

RFK-24023

navoj / lemljenje

-

-

1/2

-

-

RFKA04E-4.0-31

RFK-24024

navoj / lemljenje/ lemljenje

-

-

1/2

-

1/4

DIMENZIJE TERMOEKSPANZIONIH VENTILA

txv 3

DIZNE TERMOEKSPANZIONIH VENTILA

txv 4

Broj dizne

Nominalni kapacitet [kW]

Model dizne

Broj dela

R22

R407C

R404A / R507A

R134a

0X

0,5

0,5

0,35

0,33

RFKA-023-0X

RFK-24036

0

1,1

1,1

0,7

0,68

RFKA-023-00

RFK-24037

1

2,5

2,7

1,7

1,6

RFKA-023-01

RFK-24038

2

3,5

3,9

2,4

2,2

RFKA-023-02

RFK-24039

3

5,6

6,3

3,9

3,5

RFKA-023-03

RFK-24040

4

8,1

8,8

5,6

4,9

RFKA-023-04

RFK-24041

5

10,6

11,3

7,4

6,7

RFKA-023-05

RFK-24042

6

16,9

18,3

12

10,6

RFKA-023-06

RFK-24043

Nominalni radni uslovi:temperatura kondenzacije: 38° C; temperatura isparavanja: 5°C; pothlađivanje: 4K; pregrevanje: 4K