Scroll kompresori

Kada je Emerson prvi put primenio scroll tehnologiju u kompresorima zauvek je promenio industriju. Od tada, Copeland Scroll™ tehnologija ostaje u prvom planu primene za klimatizaciju i rashladu, impresionirajući izvođače i proizvođače opreme zbog superiorne efikasnosti, dokazane pouzdanosti i lakoće instalacije.

Sa najširim dijapazonom u industriji, Copeland Scroll kompresori se proizvode u opsegu od 1.5-40 hp. Preko 80 miliona jedinica je proizvedeno širom sveta.

Copeland Scroll kompresori mogu se koristiti kao pojedinačni, tandem ili u konfiguraciji od tri da bi omogućili sistemu potrebnu snagu i efikasnost.

scroll serija 1 scroll serija 2
   

 

 

Kako Scroll kompresori rade

Copeland Scroll kompresor ima jedan scroll ili spiralu, koji kruži po putanji koju definiše identičan fiksirani scroll. Fiksirani scroll je vezan za telo komresora.

Scroll koji kruži je spregnut sa kurblom i pre kruži, nego što rotira. Kružno kretanje stvara serije gasnih džepova koji putuju između dva scrolla. Sa spoljne strane skrolova, džepovi uvlače gas koji onda guraju ka centru scrolla, gde se gas otpušta. Kako se gas pomera u sve manje unutrašnje džepove, temperatura i pritisak se povećavaju do željenog pritiska otpuštanja.

PREDNOSTI DIZAJNA

Bolje rukovanje tečnošću

Aksijalna i radijalna elastičnost dozvoljava delovima scrolla da se odvoje u prisustvu tečnog sredstva za hlađenje, čime obezbeđuje zaštitu od oštećenja tečnošću i izvanrednu robusnost i pouzdanost kompresora.

Veća efikasnost

Efikasniji je u čitavom opsegu rada.

Pouzdanost bez premca

  • 70% manje delova koji se pomeraju u poređenju sa drugim kompresionim tehnologijama
  • Sposobnost za start pod bilo kojim opterećenjem sistema, bez startnih komponenata
  • Lak za servisiranje i održavanje zahvaljujući kompaktnoj veličini i maloj težini, jednostavan dizajn
  • Projektovani za optimalne performanse sa današnjim sredstvima za hlađenje bez hlora
  • Bez kompleksnih unutrašnjih cevi za usisavanja i otpuštanje, radi tišeg rada i više pouzdanosti
scroll kompresori prednost dizajna scroll kompresori prednost dizajna