Zaštita privatnosti

Uvod

Zahvaljujemo se što ste posetili sajt Eutofrigo D.O.O.i proverili pravila o zaštiti privatnosti. Eurofrigo D.O.O. poštuje privatnost svakog lica koje posećuje naše sajtove. U ovim pravilima o zaštiti privatnosti dat je okviran pregled podataka koje Eurofrigo D.O.O. može da prikuplja i načina na koji može da ih koristi.

Lični podaci

Eurofrigo D.O.O. preko svojih sajtova neće prikupljati podatke o vama lično (npr. ime i prezime, adresa, broj telefona i elektronska adresa – „lični podaci“), osim u slučaju da ste te podatke dali dobrovoljno. Ako ne želite da Vaši podaci budu zadržani, nemojte nam ih davati.
Ako nam dostavite lične podatke, možemo ih koristiti na sledeći način (ako nije drugačije naznačeno): možemo čuvati i obrađivati podatke u cilju unapređenja naših usluga i možemo ih koristiti da Vas kontaktiramo. Ne prodajemo, iznajmljujemo ili plasiramo lične podatke o Vama trećim licima, niti nameravamo da to činimo.

Ako želite pristup zaštićenom odeljku ovog sajta, morate popuniti obrazac prijave. Ako ispunjavate uslove, biće vam odobren pristup sa pratećim pogodnistima. Morate se saglasiti da će te se pridržavati svih pravila korišćenja sajta. Podaci koji se unose u prijavu su: naziv pravnog lice, ime, prezime i funkcija, adresa, elektronska adresa, broj telefona i broj telefaksa. Ovi podaci se prvenstveno prikupljaju da bi Eurofrigo D.O.O. mogao da proceni potrebu i odluči da li će Vam omogućiti pristup zaštićenom odeljku sajta. Eurofrigo D.O.O. će čuvati prikupljene podatke na bezbednom sistemu sa ograničenom pristupom, u cilju zaštite Vaše privatnosti. Eurofrigo D.O.O. neće preneti te podatke bilo kom drugom pravnom ili fizičkom licu.

Dodatni podaci koji se prikupljaju automatski

U nekim slučajevima se automatski prikupljaju tehnički podaci kada se povežete na naš sajt, koji se ne mogu neposredno dovesti u vezu sa Vama lično. Primeri ove vrste podataka su tip korišćenog internet pretraživača, vrsta operativnog sistema, naziv domena sajta sa koga pristupate našem sajtu i IP adresa. Ti podaci se isključivo koriste u statističke svrhe, za formiranje podataka o stranama kojima pristupaju naši posetioci.

Copyright © 2016 Eurofrigo D.O.O. Sva prava pridržana.