Odvajači tečnosti

Kompresori za rashladu su podmazivani uljem koje cirkuliše od kućišta ili kartera kompresora.

Kada se rashladni fluid napušta kompresora, on će ostaviti finu uljnu maglu, koja će cirkulisati kroz ceo sistem. Male količine ulja koje cirkulišu kroz sistem neće utiče na performanse sistema, dok će previše ulja u sistemu će imati negativne posledice na njegove komponente. Ulje koje cirkuliše smanjuje sposobnost sistema da efikasno uklanja toplotu. Kondenzatori, isparivači i drugi izmenjivači toplote gube efikasnost kada su iznutra obloženi uljnim filmom.

Kada se ulje ne vraća u kompresor dolazi do nepravilnog podmazivanja i eventualnog otkazivanja kompresora. Na niskim temperaturama, ulje se sporo kreće i biva zarobljeno u sistemu.

Kada mešavina rashladnog fluida i ulja uđe u odvajač ulja, brzina se smanjuje što omogućava da odvajanje ulja počne i ono pada na dno odvajača. Ulje se skuplja na dnu separatora, dok se ventil ne otvori i dozvoliti povratak ulja u kompresor. Ulje se vraća brzo do kompresora, zbog većeg pritiska u separatoru nego u karteru kompresora. Kada se nivo ulja smanjio, ventil se zatvara kako bi se sprečilo da rashladni fluid vrati nazad u kompresor.