CAE/CAB serija

  • Serija kubičnih isparivača pogodna za sve tipove komora malih i srednjih kapaciteta
  • Dve vrste modela:
    • CAE: za plusne temperaturne režime, hlađenje, skladištenje svežih proizvoda, sa laganim električnim otapanjem
    • CAB: za minusne temperaturne režime, skladištenje zamrznutih proizvoda, sa jakim električnim otapanjem
  • Kućište je napravljeno od belog galvaniziranog, pocinkovanog lima koji pruža optimalnu zaštitu od korozije
  • Aksijalni ventilatori sa direktnim pogonom i velikim lopaticama. Poseduju hermetički zatvorene podmazane ležajeve, plastificirane žice rešetke i fabrički su ožičeni na priključnoj kutiji
Profroid CAE 3367
 
• kapacitet (plus): Q=6 kW pri ∆T=8K
• protok vazduha: 3810 m3/h
• površina: 21 m2
• broj ventilatora: 3 kom
• prečnik ventilatora: 300 mm
• domet: 10 m
• interna zapremina: 8 dm3
Profroid CAE 3467
 
• kapacitet (plus): Q=8.9 kW pri ∆T=8K
• protok vazduha: 5080 m3/h
• površina: 28 m2
• broj ventilatora: 4 kom
• prečnik ventilatora: 300 mm
• domet: 10 m
• interna zapremina: 10 dm3

Dimenzije 3367 3467

Profroid CAE 3567
 
• kapacitet (plus): Q=10.7 kW pri ∆T=8K
• protok vazduha: 6350 m3/h
• površina: 35 m2
• broj ventilatora: 5 kom
• prečnik ventilatora: 300 mm
• domet: 10 m
• interna zapremina: 12.5 dm3
Profroid CAE 3667
 
• kapacitet (plus): Q=13 kW pri ∆T=8K
• protok vazduha: 7620 m3/h
• površina: 42 m2
• broj ventilatora: 6 kom
• prečnik ventilatora: 300 mm
• domet: 10 m
• interna zapremina: 14.5 dm3

Dimenzije 3567 3667

* za plusni režim, kapacitet je dat pri uslovima: Tisparavanja= -7°C; ΔT=8K* za minusni režim, kapacitet je dat pri uslovima: Tisparavanja= -30°C; ΔT=7K

Profroid CAB 4247
 
• kapacitet (plus): Q=9.6 kW pri ∆T=8K
• kapacitet (minus): Q=6.6 kW pri ∆T=7K
• protok vazduha: 6700 m3/h
• površina: 33 m2
• broj ventilatora: 2 kom
• prečnik ventilatora: 450 mm
• domet: 15 m
• interna zapremina: 10.4 dm3
Profroid CAB 4267
 
• kapacitet (plus): Q=12.5 kW pri ∆T=8K
• kapacitet (minus): Q=8.6 kW pri ∆T=7K
• protok vazduha: 6500 m3/h
• površina: 49 m2
• broj ventilatora: 2 kom
• prečnik ventilatora: 450 mm
• domet: 14 m
• interna zapremina: 15.5 dm3
   
Profroid CAB 4367
 
• kapacitet (plus): Q=18.4 kW pri ∆T=8K
• kapacitet (minus): Q=12.1 kW pri ∆T=7K
• protok vazduha: 9750 m3/h
• površina: 73 m2
• broj ventilatora: 3 kom
• prečnik ventilatora: 450 mm
• domet: 14 m
• interna zapremina: 21.5 dm3
Profroid CAB 4467
 
• kapacitet (plus): Q=24.6 kW pri ∆T=8K
• kapacitet (minus): Q=16.4 kW pri ∆T=7K
• protok vazduha: 13000 m3/h
• površina: 97.5 m2
• broj ventilatora: 4 kom
• prečnik ventilatora: 450 mm
• domet: 14 m
• interna zapremina: 28 dm3

Dimenzije 4x47 4x67

Profroid CAB 5267
 
• kapacitet (plus): Q=22.3 kW pri ∆T=8K
• kapacitet (minus): Q=15.3 kW pri ∆T=7K
• protok vazduha: 12200 m3/h
• površina: 82 m2
• broj ventilatora: 2 kom
• prečnik ventilatora: 500 mm
• domet: 20 m
• interna zapremina: 18 dm3
Profroid CAB 5367
 
• kapacitet (plus): Q=33.8 kW pri ∆T=8K
• kapacitet (minus): Q=22.6 kW pri ∆T=7K
• protok vazduha: 18300 m3/h
• površina: 123 m2
• broj ventilatora: 3 kom
• prečnik ventilatora: 500 mm
• domet: 20 m
• interna zapremina: 25.5 dm3
   
Profroid CAB 5467
 
• kapacitet (plus): Q=45.5 kW pri ∆T=8K
• kapacitet (minus): Q=30.9 kW pri ∆T=7K
• protok vazduha: 24400 m3/h
• površina: 164 m2
• broj ventilatora: 4 kom
• prečnik ventilatora: 500 mm
• domet: 20 m
• interna zapremina: 33 dm3
Profroid CAB 5487
 
• kapacitet (plus): Q=52.5 kW pri ∆T=8K
• kapacitet (minus): Q=37 kW pri ∆T=7K
• protok vazduha: 24000 m3/h
• površina: 218 m2
• broj ventilatora: 4 kom
• prečnik ventilatora: 500 mm
• domet: 19 m
• interna zapremina: 44 dm3

Dimenzije 5x67 5487