Grejanje

Serija kompresora namenjena toplotnim pumpama

 

Povećani utrošak energije za gasne ili uljne grejne sisteme, u kombinaciji sa potrebom da se ispuni tražena emisija CO2, rezultovala je povećanim interesom za toplotne pumpe. Umesto da sagorevaju fosilna goriva da bi produkovale toplotu i kao posledica toga emisiju CO2, toplotne pumpe koriste obnovljivu energiju iz okruženja, kao što su vazduh, zemlja i voda. One troše do 70% manje primarne energije i samim tim drastično redukuju zagađenje koje nastaje kao posledica korišćenja fosilnih goriva.
EU Direktiva o obnovljivim izvorima energije je jedinstveno delo koje se bavi najvećim izazovima našeg vremena – energetska sigurnost i klimatske promene. Cilj da se iskoristi 20% obnovljive energije do 2020. je sada čvrsto usađen kod donosioca odluka u EU.

Toplotne pumpe su priznate u RES direktivi kao tehnologija izbora za najbolje iskorišćenje obnovljive energije dostupne kroz vazduh, vodu i zemlju.

Emerson Climate Technologies su zbog toga razvije ZH asortiman Copeland Scroll™ kompresora za aplikacije namenjene toplotnim pumpama, koji su dali izvanredne performanse i pozdanost, i u novim zgradama i u rekonstrukciji kotlova. Pored postojeće R407C verzije, Emerson Climate Technologies su sada razvile kompletnu liniju za R410A, čime je postignute značajne koristi sa sistemima koji koriste ovo sredstvo za hlađenje, što omogućava dizajn efikasnijie, kompaktnije i isplativije opreme.

ZH asortiman kompresora uključuje modele sa i bez Enhanced Vapor Injection tehnologijom. Ova tehnologija dalje povećava efikasnost, kapacitet grejanja i područje rada i zato je naročito označen za hladna podneblja i toplotne pumpe sa visokom tempreaturom vode.

Ključne odlike:

  • Obezbeđuje veći toplotni kapacitet
  • Poseduje višu efikasnost
  • Povećava maksimalnu temperaturu vode
  • Obezbeđuje tihi rad
  • Garantuje trajnost i pouzdanost