Klizna hladionička vrata

Hladionička klizna vrata se mogu podeliti po temperaturmom režimu za koji se koriste, po dimenzijama i prema vrsti aplikacije za koju se koriste. Ono što je standardno za sva vrata je:

  • Štok vrata je izrađen od komorne plastike, modularan je i opšiva ceo otvor. Štok pokriva otvor sa tri strane tako da po montaži vrata nije potrebno raditi nikakve dodatne opšivke. Štok je modularan tako da je njegovu debljinu moguće prilagoditi debljini panela. Lako se montira i ima odličnu funkciju termoprekida.
  • Krilo vrata je izrađeno od aluminijumskog okvira, pocinkovanog plastificiranog lima i ispune od Pu pene koja se ubacuje metodom brizganja. U zavisnosti od aplikacije krilo može biti različitih debljina.
  • Šina je izrađena od aluminijuma kao i maska koja se montira preko šine. Šina je dimenzionisana tako da obezbeđuje lifting pri otvaranju i zatvaranju vrata
  • Vrata se standardno ne zaključavaju (zaključavanje je opcija koja se dodatno poručuje)
  • Grejači u minusnim vratima se nalaze u krili tako da se vrata montiraju na gotov pod (bez prosecanja ili ostavljanja kanala)
  • Boja vrata je bela – Ral 9010 (opciono se mogu poručivati i druge boje)
Klizna vrata

Standardni prag je SF varijanta. Za pregled mogućnosti za izbor praga klilnite na link pragovi

Za detaljnije karakteristike kliknite na link klizna hladionička vrata.