Zaokretna hladionička vrata

Hladionička zaokretna vrata se mogu podeliti po temperaturmom režimu za koji se koriste, po dimenzijama i prema vrsti aplikacije za koju se koriste. Ono što je standardno za sva vrata je:

  • Štok vrata je izrađen od komorne plastike, modularan je i opšiva ceo otvor. Štok pokriva otvor sa tri strane tako da po montaži vrata nije potrebno raditi nikakve dodatne opšivke. Štok je modularan tako da je njegovu debljinu moguće prilagoditi debljini panela. Lako se montira i ima odličnu funkciju termoprekida.
  • Krilo vrata je izrađeno od aluminijumskog okvira, pocinkovanog plastificiranog lima i ispune od Pu pene koja se ubacuje metodom brizganja. U zavisnosti od aplikacije krilo može biti različitih debljina.
  • Šarke na vratima su konusne i omogućavaju lifting vrata pri otvaranju i zatvaranju
  • Vrata se standardno zaključavaju sa spoljne strane, a sa unutrašnje strane je sigurnosni taster za otvaranje koji je standard
  • Grejači u minusnim vratima se nalaze u krili tako da se vrata montiraju na gotov pod (bez prosecanja ili ostavljanja kanala)
  • Boja vrata je bela – Ral 9010 (opciono se mogu poručivati i druge boje)
  • Standardni prag je SF varijanta. Za pregled mogućnosti za izbor praga kliknite na link pragovi
zaokretna vrata dvokrilna

Konstrukcijski zaokretna vrata mogu biti:

zaokretna vrata jednokrilna