MUC - LUC

 • Serija isparivača MUC / LUC zadovoljava zahteve hladnjača srednje veličine (do 70 m3)
 • Nove rešetke na isparivačima obezbeđuju povećan domet vazduha
 • Robusno i atraktivno kućište napravljeno od belog emajliranog čelika, koji omogućava lako čišćenje jedinice
 • Tacna isparivača sa zaobljenim uglovima eliminiše zone zadržavanja u kojima se mogu razviti patogene klice i garantuje potpunu sigurnost zbog odsustva oštrih ivica i uglova
 • MUC-LUC serija isparivača poseduje „Eurovent sertifikat”, koji potvrđuje da je oprema za klimatizaciju i rashladu u skladu sa evropskim i međunarodnim standardima.
 • Koriste ventilatore Ø 300 mm: 230V/1/50-60 Hz, sa zaštitom od preopterećenja
 • Dve vrste modela:
  • za plusne temperature MUC, sa električnim otapanjem
  • za minusne temperature LUC, sa električnim otapanjem

   

MUC LUC dimenzije

 

FrigaBohn MUC 140
• kapacitet (SC2): Q=1700W pri ∆T=8K
• razmak lamela: 6.35 mm
• protok vazduha: 1217 m3/h
• površina: 5.17 m2
• broj ventilatora: 1 kom
• prečnik ventilatora: 300 mm
• domet: 12 m
• interna zapremina: 1.5 dm3
• dimenzija [A]: 575 mm
• dimenzija [B]: 400 mm
• dimenzija [C]: 456 mm
FrigaBohn MUC 195 
• kapacitet (SC2): Q=2070W pri ∆T=8K
• razmak lamela: 6.35 mm
• protok vazduha: 1239 m3/h
• površina: 7.54 m2
• broj ventilatora: 1 kom
• prečnik ventilatora: 300 mm
• domet: 12 m
• interna zapremina: 2.3 dm3
• dimenzija [A]: 575 mm
• dimenzija [B]: 464 mm
• dimenzija [C]: 456 mm
   
FrigaBohn MUC 280 
• kapacitet (SC2): Q=3170W pri ∆T=8K
• razmak lamela: 6.35 mm
• protok vazduha: 2267 m3/h
• površina: 9.33 m2
• broj ventilatora: 2 kom
• prečnik ventilatora: 300 mm
• domet: 12 m
• interna zapremina: 2.5 dm3
• dimenzija [A]: 981 mm
• dimenzija [B]: 400 mm
• dimenzija [C]: 456 mm
FrigaBohn MUC 315 
• kapacitet (SC2): Q=3460W pri ∆T=8K
• razmak lamela: 6.35 mm
• protok vazduha: 2075 m3/h
• površina: 11.66 m2
• broj ventilatora: 2 kom
• prečnik ventilatora: 300 mm
• domet: 12 m
• interna zapremina: 3.3 dm3
• dimenzija [A]: 981 mm
• dimenzija [B]: 400 mm
• dimenzija [C]: 456 mm

 

FrigaBohn MUC 415 
• kapacitet (SC2): Q=4520W pri ∆T=8K
• razmak lamela: 6.35 mm
• protok vazduha: 2561 m3/h
• površina: 15.98 m2
• broj ventilatora: 2 kom
• prečnik ventilatora: 300 mm
• domet: 12 m
• interna zapremina: 4.4 dm3
• dimenzija [A]: 1235 mm
• dimenzija [B]: 400 mm
• dimenzija [C]: 456 mm
FrigaBohn MUC 515
• kapacitet (SC2): Q=5490W pri ∆T=8K
• razmak lamela: 6.35 mm
• protok vazduha: 3250 m3/h
• površina: 18.64 m2
• broj ventilatora: 3 kom
• prečnik ventilatora: 300 mm
• domet: 12 m
• interna zapremina: 5 dm3
• dimenzija [A]: 1355 mm
• dimenzija [B]: 464 mm
• dimenzija [C]: 456 mm
   
FrigaBohn MUC 615
• kapacitet (SC2): Q=6420W pri ∆T=8K
• razmak lamela: 6.35 mm
• protok vazduha: 3694 m3/h
• površina: 22.43 m2
• broj ventilatora: 3 kom
• prečnik ventilatora: 300 mm
• domet: 12 m
• interna zapremina: 6 dm3
• dimenzija [A]: 1665 mm
• dimenzija [B]: 400 mm
• dimenzija [C]: 456 mm
MUC LUC

 

FrigaBohn LUC 205
• kapacitet (SC3): Q=1670W pri ∆T=7K
• razmak lamela: 6.35 mm
• protok vazduha: 1239 m3/h
• površina: 7.54 m2
• broj ventilatora: 1 kom
• prečnik ventilatora: 300 mm
• domet: 12 m
• interna zapremina: 2.3 dm3
• dimenzija [A]: 575 mm
• dimenzija [B]: 464 mm
• dimenzija [C]: 456 mm
FrigaBohn LUC 290
• kapacitet (SC3): Q=2480W pri ∆T=7K
• razmak lamela: 6.35 mm
• protok vazduha: 2267 m3/h
• površina: 9.33 m2
• broj ventilatora: 2 kom
• prečnik ventilatora: 300 mm
• domet: 12 m
• interna zapremina: 2.5 dm3
• dimenzija [A]: 981 mm
• dimenzija [B]: 400 mm
• dimenzija [C]: 456 mm
   
FrigaBohn LUC 345
• kapacitet (SC3): Q=2780W pri ∆T=7K
• razmak lamela: 6.35 mm
• protok vazduha: 2075 m3/h
• površina: 11.66 m2
• broj ventilatora: 2 kom
• prečnik ventilatora: 300 mm
• domet: 12 m
• interna zapremina: 3.3 dm3
• dimenzija [A]: 981 mm
• dimenzija [B]: 400 mm
• dimenzija [C]: 456 mm
FrigaBohn LUC 435
• kapacitet (SC3): Q=3580W pri ∆T=7K
• razmak lamela: 6.35 mm
• protok vazduha: 2561 m3/h
• površina: 15.98 m2
• broj ventilatora: 2 kom
• prečnik ventilatora: 300 mm
• domet: 12 m
• interna zapremina: 4.4 dm3
• dimenzija [A]: 1235 mm
• dimenzija [B]: 400 mm
• dimenzija [C]: 456 mm
FrigaBohn LUC 545
• kapacitet (SC3): Q=4390W pri ∆T=7K
• razmak lamela: 6.35 mm
• protok vazduha: 3250 m3/h
• površina: 18.64 m2
• broj ventilatora: 3 kom
• prečnik ventilatora: 300 mm
• domet: 12 m
• interna zapremina: 5 dm3
• dimenzija [A]: 1355 mm
• dimenzija [B]: 464 mm
• dimenzija [C]: 456 mm