Zapaljivi rashladni fluid R290 (br.2)

Posle detaljne analize rizika, proizvođači sistema imaju na raspolaganju širok opseg komponenti za R290. Pri izboru komponenti za
upotrebu sa propanom, mora se napraviti razlika između mehaničkih i električnih komponenti u smislu različitih stepena strogoće
zahteva u pogledu bezbednosti.
Mehaničke komponente nemaju izvor paljenja i stoga su izvan dosega.......

pročitajte više.....