Zapaljivi rashladni fluid R290 (br. 1)

Upotreba rashladnih fluida sa nižim potencijalom globalnog zagrevanja (PGZ) može značajno smanjiti ugljenični otisak
instalacije. R290 je rashladni fluid koji se najčešće pominje u ovom kontekstu i već dugo je poznat po svojim dobrim
performansama u rashladi, ali i po svojoj zapaljivosti. Zbog visoke zapaljivosti neophodno je striktno se pridržavati pravila
za projektovanje, instaliranje i upotrebu instalacija sa R290......