R32A, R452B i R454B – zamena za R410A

R32A, R452B i R454B – zamena za R410A

R410A je rashladni fluid koji se najčešće koristi u klimatizaciji, reverzibilnim čilerima, toplotnim pumpama, sistemima precizne klimatizacije. Međutim, uspostavljena F-Gas regulativa upućuje na upotrebu rashladnih fluida sa niskim GWP kao dugoročnim rešenjem. R32, R452B i R454B su blago zapaljivi A2L rashladni fluidi sa niskim GWP kao naslednici R410A.

pročitajte više...