Stream kompresori

Stream serija kompresora je Emersonova nova serija poluhermetičkih klipih kompresor. Razvijena je sa obećanjem da će biti stream_serijajoš efikasnija od serije Discus. Stream serija je ptpuno nova serija 4- i 6-cilindričnih kompresora sa performansama najboljim u klasi za današnje HFC, prirodne i rashladne fluide sa niskim potencijalom globalnog zagrevanja. Stream serija kompresora je posebno projektovana za niske i srednje temperature i vremenom će zameniti serije Standard i Discus. stream serija

 Stream serija kompresora:

Stream Digital serija kompresora:


Stream serija kompresora za CO2-transkritično područje:

CoreSense

CoreSense tehnologija omogućuje pristup korisnim informacijama, koje je moguće očitati na kompresoru. Koristeći algoritme koji su Emersonovo vlasništvo, ovaj modul unapređuje karakteristike kompresora i celog sistema na način da meri, nadgleda i prikazuje električna i mehanička očitanja.
Napredne funkcije, kao što su zaštita, dijagnostika, komunikacija i nadgledanje potrošnje energije, omogućuje pametna tehnologija zvana CoreSenseTM Diagnostics koja se standardno isporučuje sa novom Stream familijom poluhermetičkih kompresora.

Napredna zaštita

CoreSense ide dalje od osnovne zaštite motora od pregrevanja i pruža napredne funkcije zaštite kompresora. Mehanički kvarovi zbog blokiranja rotora, problemi izazvani nedovoljnim podmazivanjem, pojave visokih temperatura na potisnoj strani kompresora i problemi uzrokovani lošim električnim napajanjem (npr. nestabilan napon, nedostatak faze) koji dovode do težih kvarova na kompresoru i sistemu, sada se mogu izbeći.

Ove napredne funkcije zaštite dostupne su jer smo povezali senzor ulja, temperaturni senzor, elemente koji mere napon i jačinu struje, modul sa senzorima i upravljački modul sa naprednim algoritmima. Ovaj modul sa senzorima direktno je vezan na telo kompresora. Ključne komponente ugrađene su direktno u telo kompresora kako bi smanjili proizvodne troškove proizvođačima opreme, samim smanjivanjem broja komponenti koje se dodatno moraju kupiti i instalirati.

coresense

Servisni alat za dijagnostiku i preventivno održavanje


CoreSense ne štiti kompresor samo od teških kvarova. On skladišti sve bitne informacije koje meri unutar kompresora (informacije o načinu rada, kao i istoriju alarma i grešaka) na organizovani način u svojoj EEPROM memoriji.Dijagnostičke informacije, kao 10 zadnjih alarma koji su se javili za vreme rada, alarma koji su se javili u zadnjih osam dana rada kompresora i koliko se puta javio pojedini alarm od prvog puštanja u pogon kompresora, kao i broj radnih sati kompresora bez pravilne cirkulacije ulja su također dostupne. Informacije o modelu i serijskom broju kompresora su smeštene u memoriji, a ime krajnjeg korisnika i lokacija na kojoj je kompresor instaliran mogu biti naknadno uneti putem prenosnog računara.

Dodatne informacije kao što su ukupni broj radnih sati i broj uključivanja kompresora također su skladištene u memoriji. Dijagnostičke i komunikacijske funkcije omogućavaju preventivno održavanje i daljinski nadzor, kako bi teži kvarovi mogli biti unapred prepoznati i otklonjeni.

Emerson CoreSense Dijagnostika - Karakteristike

 

 1. Zaštita motora od pregrevanja
 2. Zaštita od nedostatka ulja
 3. Temperaturna zaštita na potisu
 4. Zaštita protiv blokiranja rotora
 5. Zaštita protiv jedne faze / nedostajeće faze
 6. Zaštita protiv uneravnoteženog napona
 7. Zaštita protiv niskog napona
 8. Istorija signalizacije i uslova rada kompresora
 9. Kontrola grejača kartera
 10. Mogućnost lokalnog i daljinskog reseta
 11. Komunikacija putem Modbus® protokola
 12. Praćenje potrošnje struje (napon, jačina električne struje i faktor snage)
 13. LED indikatori sa prednje strane za prikaz kvarova
 14. Status rada kompresora
 15. Oprema za daljinski ili lokalni nadzor

Modbus komunikacija omogućuje nam daljinski nadzor i poništenje alarma (osim alarma 3. nivoa) i na taj način dozvoljava smanjivanje broja servisnih intervencija. Otvoreni Modbus protokol omogućava kompresoru komunikaciju sa različitim kontrolerima rashladnog sistema. Informacije vezane za dijagnostiku i rad samog kompresora mogu se slati i očitavati putem displeja kontrolera multiseta.

Ove informacije dostupne su i krajnjem korisniku kako bi se mogao uveriti da kompresor radi na optimalni način. Radni parametri mogu se konfigurisati daljinski ili lokalno (npr. temperature na potisnoj strani nakon kojih kompresor ide u blokadu, odstupanje napona u mreži) kako bi izbegli pojavljivanje prečestih alarma. Fabrička podešenja su pažljivo odabrana kako bi zaštitili kompresor i garantovali pravilan rad kompresora pri različitim radnim uslovima.

Oprema za daljinski ili lokalni nadzor


Modbus komunikacija omogućuje nam daljinski nadzor i poništenje alarma (osim alarma 3. nivoa) i na taj način dozvoljava smanjivanje broja servisnih intervencija. Otvoreni Modbus protokol omogućava kompresoru komunikaciju sa različitim kontrolerima rashladnog sistema. Informacije vezane za dijagnostiku i rad samog kompresora mogu se slati i očitavati putem displeja kontrolera multiseta.

Ove informacije dostupne su i krajnjem korisniku kako bi se mogao uveriti da kompresor radi na optimalni način. Radni parametri mogu se konfigurisati daljinski ili lokalno (npr. temperature na potisnoj strani nakon kojih kompresor ide u blokadu, odstupanje napona u mreži) kako bi izbegli pojavljivanje prečestih alarma. Fabrička podešenja su pažljivo odabrana kako bi zaštitili kompresor i garantovali pravilan rad kompresora pri različitim radnim uslovima.

coresense 2 

Statusni kodovi za kompresor:

 

coresense 3