Projektovanje i montaža

projektovanje montazaProizvodni program kompanije Eurofrigo obuhvata: 

 

 

    1. Projektovanje prema zahtevima investitora ili tehnološkim zahtevima projekta
    2. Izradu i montažu rashladnih komora svih namena i veličina, a u skladu sa potrebama investitora
    3. Opremanje maloprodajnih radnji i supermarketa rashladnom i neutralnom opremom.
    4. Kao posebno interesantno rešenje nudimo rashladne agregate u kombinaciji sa toplotnim pumpama, čime se postižu značajne uštede u potrošnji električne energije, jer se koristi energija sa rashladnih central

 

 

Da bi se namirnice što kvalitetnije održale potrebno je ohladiti ih i čuvati na propisanim temperaturnim režimima . Svaka namirnica ima svoje specifične uslove čuvanja. Svaka prostorija u kojoj je uspostavljen određen temperaturni režim, naziva se komora .

 

Komore se izrađuju od poliuretanskih panela potrebne debljine i sa minimalnom gustinom ispune od 40 kg/m2. Upotrebljavamo panele domaće i inostane proizvodnje. Kao hladionička vrata koristimo industrijska vrata koja imaju odlične izolacione karakteristike. Unutrašnja opšivka je prema HACCP standardu izrađena od PVC lajsni i Al nosača. Opciono možemo montirati sistem koji omogućava nadzor temperatura, daljinsko nadgledanje, beleženje temperature i slanje alarma.