Dokumenti

Da bi se ostvarila zdrava i uspesna saradnja potrebno je raspolagati podacima o kooperantu.
To je razlog zasto su na ovoj stranici postavljeni linkovi preko kojih možete preuzeti sva bitna dokumenta vezana za EUROFRIGO d.o.o.

Korporativna dokumeta

 

Finansijski izvestaji

Agencija za Privredne Registre   2009 2010
Potvrda o evidentiranju za PDV   2011 2012
Identifikacioni podaci   2013 2014